صحرا چت – چت روم صحرا – چت صحرا – چت – چت روم – چت فارسی

صحرا چت نیز یکی از قسمت های میهن چت میباشد این چت روم در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد و سایت جدا بود که در اواخر سال ۱۳۹۷ صفحه ای برای این سایت در میهن چت تشکیل شد صحرا چت در گذشته سایت جدا بود که نزدیک به ۴۰۰ کاربر داشته است و همچنن یکی از بخش های چت فارسی میهن چت بوده است

جهت ورود به چت روم اینجا کلیک کنید

هم اکنون جهت ورود به صحرا چت میتوانید از لینک زیر وارد شوید

اهواز چت – چت – چت فارسی – میهن چت – چتروم – ایران چت – پرشین چت – ناز چت

فلسطین به عربی فلسطین به‌ صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ ای گفته میشده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌ های رود اردن واقع شده‌ است.

فلسطین در دوران‌ های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد در معنی جغرافیایی گسترده‌ تر آن فلسطین میتواند به منطقه‌ ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد.

 فلسطین همچنین میتواند به ناحیه‌ای که در پرشین چت ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین چت میهن که توسط السلطه الوطنیه الفلسطینیه حکومت خودگردان فلسطین اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود سایر نام‌ های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از سرزمین مقدس زبان عربی الأرض المقدسه

در متون مصر باستان تمامی منطقه ساحلی خاورنزدیک که در امتداد عسل چت ساحل مدیترانه بین مصر جدید و ترکیه بوده‌ است رتنیو نامیده شده‌ است. این منطقه به سه ناحیه تقسیم میشد.

ناحیه جنوبی رتنیوشامل اسرائیل جدید و اراضی فلسطینی ناحیهٔ مرکزی شامل لبنان و ناحیه شمالی که Amurru نامیده میشد شامل ساحل سوریه تا شمال رودخانه اورنتس در نزدیکی ترکیه بود.

میهن چت – پرشین چت – فارسی چت – چت – چت فارسی

در عصر آهن پادشاهی اسرائیل بر منطقه‌ ای شامل اورشلیم تا منطقه‌ ای در نزدیکی اسرائیل جدید و قلمروی فلسطینی حاکمیت داشت و در غرب و شمال بخش عمده‌ ای و نه تمام سرزمین اسرائیل را شامل میشد پس از تقسیم شدن این حکومت بخش جنوبی به پادشاهی یهود و بخش شمالی به پادشاهی اسرائیل تبدیل شد صحرا چت

کلمهٔ فلسطین از فلسطینی‌ های باستان که نام یک گروه غیریهودی ساکن در منطقه‌ ای کوچک از ساحل جنوبی به نام فیلیستا است گرفته شده‌ صحرا چت است.

صحرا چت
چت روم فارسی – صحرا چت

مرزهای فلسطین در نزدیکی نوارغزه  قرار دارد و پنج شهر غزه اشکلون اشداد اکرون و جت را در بر میگیرد در آثار مصری آمده‌است که افرادی که پلست نامیده میشدند از جمله کسانی بودند که در زمان حکومت رامسس سوم به مصر حمله کردند.

این قضیه احتمالا به فلسطینی‌ ها اشاره دارد کلمهٔ پلشت معمولاً فارسی چت در انگلیسی به فیلیستیا ترجمه میشود و در کتاب مقدس برای اشاره به ناحیه ساحلی جنوبی به کار رفته‌ است.

در سالنامه‌ های پادشاه آشوری سارگن دوم کلمهٔ پلشتو برای این معنی آورده شده‌ است چنین به نظر میرسد که در زمان آشوری‌ ها قبیله فیلیستا از بین رفته‌ است ولی نام آن سرزمین همچنان مورد استفاده بوده‌ است.

در دوره پارس صورت یونانی این نام برای اولین بار در قرن پنجم قبل از میلاد به وسیله هرودتوس در اشاره به ناحیه‌ ای از سوریه به نام Palaistinêi به کار رفت. مرزهای ناحیه مورد اشاره هرودتوس دقیقا عنوان نشده بودند اما جوزفوس از این نام تنها برای اشاره به ناحیه ساحلی کوچک فیلیستیا استفاده میکرد

تولمی نیز از این کلمه استفاده کرده‌ است در لاتین پلینی نیز برای ناحیه‌ای از سوریه به کار رفته که پیشتر پلستینا نامیده شده‌ است.

در دوره رومی ناحیهٔ یهود شامل سامره دربرگیرنده بیشتر چت روم تهران و قلمروی فلسطین بوده‌ است اما پس از شورش بار کخبا رومی‌ ها این مرزها را به ناحیه سوریه فلسطین درلاتین سوریه پلستینا شامل یهود و سامره گسترش دادند.

در دوره بیزانس کل این منطقه شامل سوریه فلسطین سامره و ایالت جلیل دوباره پلستینا نام گرفت و بین دیوسس اول و دوم تقسیم شد.

بیزانسی‌ ها همچنین سرزمینی شامل نگو سینا و ساحل غربی ایران چت  شبه جزیره عرب را پلستینا سالوتریس نامیدند که گاهی پلستینای سوم نامیده میشد.

چت صحرا ، چت فارسی ، میهن چت ، فارسی چت ، پرشین چت ، چت روم
چت صحرا ، چت فارسی ، میهن چت ، فارسی چت

از دوره بیزانس مرزهای بیزانسی پلستینا اول و دوم برای اشاره به منطقه جغرافیایی بین رودخانه اردن و دریای مدیترانه به کار رفته‌ است.

پس از هجوم پادشاهی بابل به یهودیان در سال ۵۸۷ پیش از میلاد معبد اول باران چت به دست نبوکدنصر دوم نابود شد و یهودیان از سرزمین خود به نواحی دیگری تبعید گشتند.

پس از گذشت ۴۸ سال از ویرانی این معبد در سال ۵۳۹ پیش از میلاد کوروش بزرگ هخامنشی با دور زدن سرزمین پادشاهی بابل از شمال به این پادشاهی هجوم چت روم شمال برد و به دروازه‌ های پایتخت آن بابل رسید.

نبوکد نصر بدون جنگ تسلیم شد و قوانین او به دست کوروش برچیده شدند کوروش دستور داد که پیروان تمام ادیان آزاد هستند باید در امنیت کامل به پرستش خدای خود مشغول باشند.

یکی از این اقوام قوم یهود بودند و کوروش به ایشان پول و مال داد تا به اورشلیم برگشته و معبد خود را از نو بسازند ۹ سال پس از این ماجرا کوروش هخامنشی درگذشت و کار ساخت معبد به مدت ۱۴ سال دیگر هم ادامه پیدا کرد تا پس از گذشت ۲۳ سال به سال ۵۱۶ پیش از میلاد در زمان فرمانروایی داریوش بزرگ کار ساخت معبد به پایان رسید معبد دوم اورشلیم به مدت ۵۸۶ سال پابر جا بود تا اینکه در سال ۷۰ میلادی به دست امپراطوری روم ویران شد.

در کتب مقدس یهودی در دوره پیش از اسرائیل برای اشاره اول چت به این ناحیه کنعان به کار رفته و پس از آن از اسرائیل ییسرائیل استفاده شده‌ است نام سرزمین یهود نیز به همراه چندین عنوان شاعرانه مورد استفاده قرار گرفته‌ است. سرزمین شیر و عسل سرزمینی که خداوند در آن برای تعیین شما برای پدرهایتان سوگند یاد کرده‌ است سرزمین مقدس  سرزمین خداوند و سرزمین موعود در مورد سرزمین کنعان آمده‌ است که شامل کل سرزمین لبنان میباشد.

چنین به نظر میرسد که در این سرزمین پهناور قبیله‌ های یهودی البته به همراه سایر گروه‌ های قومی سکونت داشته‌ اند.

وقایع چهار انجیل از کتاب مقدس مسیحی تماما در سرزمین فلسطین اتفاق افتاده‌ اند. الوچه چت

در نتیجه اولین جنگ یهودیان رومیان ۶۶-۷۳ اورشلیم غارت شد معبد دوم نابود شد و تنها دیوار غربی باقی‌ ماند.

در سال ۱۳۵ پس از سقوط شورش شورش یهود به رهبری بار کخبا در ۱۳۲ پادشاه روم هادریان اکثر یهودی‌ ها را از سرزمین یهود بیرون راند و بنابراین بسیاری از یهودی چت روم شیراز‌ ها در سامره و ایالت جلیل به سر میبردند.

صحرا چت – چت روم صحرا – چت – چتروم – چت روم

وی همچنین نام ناحیه رومی یهود(صحرا چت) اسرائیل را به سوریه فلسطین تغییر داد رومی‌ ها همچنین برای ایجاد جنگ روانی سعی بر تغییر نام اورشلیم به آلیا کپیتولینا کردند که این نام جدید دوام نیافت.

با گذشت زمان از نام سوریه فلسطین تنها فلسطین باقی‌ ماند و در طول این مدت فلسطین به بخشی سیاسی و اجرایی در داخل قلمروی امپراتوری روم تبدیل شده بود.

در حدود سال ۳۹۰ فلسطین به سه ناحیه تقسیم شد چت روم تبریز پلستینا پریما سکوندا و تریتا فلسطین اول  دوم و سوم فلسطین اول شامل یهود سامره ساحل و پری بود که حاکم آن در کاساری زندگی می‌کرد.

 فلسطین دوم شامل ایالت جلیل در جزریل پایینی نواحی شرق ایالت جلیل و بخش غربی دکاپلیس سابق بود و حکومت آن در سایتوپلیس قرار داشت.

ایران چت - میهن چت - صحرا چت
صحرا چت – چت – چت روم کرج

 فلسطین سوم شامل نگو اردن جنوبی که زمانی بخشی از ناحیه عرب بود و پیشتر ناحیهٔ سینا بود و پترا مقر حکومت آن بود.

نام دیگر فلسطین چت فارسی سوم پلستینا سالوتاریس بود این تقسیم‌بندی ناحیه عرب را بخشی از اردن شمالی در شرق پری قرار داد.

حکومت بیزانس بر فلسطین در زمان تصرف پارس‌ها در سال ۶۱۴ موقتا خاتمه یافت و سپس بعد از ظهور اسلام در شبه جزیره عرب و فتح منطقه توسط نیروهای اسلام که در سال ۶۳۵ آغاز شد، حکومت آن‌ها بر این منطقه برای همیشه به پایان رسید.

حاکمان مسلمان ناحیهٔ الشام عربی سوریه را به – صحرا چت – پنج بخش تقسیم کردند جند فلسطین در عربی به معنای ناحیه نظامی فلسطین شامل منطقه‌ ای از سینا تا جنوب دشت آکر عکا بود. +صحرا چت+

با گذشت زمان این منطقه کوچکتر شده و به سینا محدود شد. رفح کاسارا قیصریه غزه، جافا یافا نابلوس اریحا راملا و اورشلیم شهرهای اصلی بودند.

در ابتدا شهر لده مرکز بود اما در سال ۷۱۷ به شهر راملا تغییر یافت پس از زمانی طولانی و مدت‌ها بعد از پایان تقسیم‌ بندی جندها، اورشلیم مرکز شد  اردن شامل ناحیه شمال و شرق فلسطین بود.

تیبریاس لجیو ایکر بیسان و تایر شهرهای اصلی آن بودند و تیبریاس مرکز منطقه بود چندین شورش سیاسی مختلف مجددا این مرزها را چندین بار تغییر داد.

پس از قرن ۱۰ تقسیم مناطق به جندها کم‌ کم روبه زوال گذاشت و حملات ترک‌ها در دههٔ ۱۰۷۰ و سپس جنگ صلیبی اول این فرایند زوال را تکمیل کرد.

پس از کنترل دوباره مسلمانان بر فلسطین در قرن ۱۲ و ۱۳ تقسیم‌بندی نواحی دوباره انجام گرفت و در این مدت مرزها به سرعت تغییر می‌کردند در ۱۲۶۳/۱۲۹۱ این کشور بخشی از قلمروی سلطان مملوک در مصر بود.

در اواخر قرن ۱۳ فلسطین در واقع شامل قسمت‌ های بسیاری از نواحی شیخ‌ نشین سوریه یعنی پادشاهی غزه شامل آسکالن عسقلان و هبران حیرون کراک شامل جافا و لجیو  سفاد شامل سفاد ایکر، سیدون و تایر صور و بخش‌هایی از پادشاهی دمشق در برخی دوره‌ها از جنوب تا اورشلیم بود.

در اواسط قرن ۱۴ سوریه دوباره به پنج ناحیه تقسیم شد که از بین آن‌ها فلسطین شامل اورشلیم مرکز آن راملا آسکالن، حبرون و نابلس بود در حالی که حوران شامل تیبریاس مرکز بود.

صحرا چت ، چت صحرا ، چت ، چت روم ، چت فارسی ، میهن چت
صحرا چت یکی از بهترین و قدیمی ترین چت روم های ایرانی ، عکس شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اهدایی از طرف ایران چت
  • صحرا چت

پس از پیروزی عثمانی این نام به عنوان نامی رسمی دیگر مورد استفاده نبود و دلیل این بود که ترک‌ها اغلب نواحی فرعی را با نام مرکز مشخص می‌کردند.

این منطقه در سال ۱۵۱۶ جزئی از امپراتوری عثمانی شد و تا سال ۱۶۶۰ در واقع بخشی از ویلایت بخش دمشق سوریه محسوب میشد تا اینکه از ۷ مارس ۱۷۹۹ تا ژوئیه ۱۷۹۹ با اشغال جفا، حیفا و سکارا ارتباطش با دیگر نقاط قطع شد.

در ۱۰ می۱۸۳۲ این منطقه یکی از نواحی ترکی بود که توسط محمد علی تصرف شده بود اما در نوامبر ۱۸۴۰ دوباره تحت فرمانروایی مستقیم عثمانی قرار گرفت.

نام کهن همچنان توسط عموم و در موارد نیمه رسمی مورد استفاده قرار می‌گرفت موارد بسیاری از استفاده از آن در طول سده‌های شانزدهم و هفدهم بر جای مانده‌ است.

در طول قرن نوزدهم دولت عثمانی در مکاتبات رسمی خود از عبارت ارض فلسطین سرزمین فلسطین برای اشاره به ناحیه واقع در غرب رود اردن که در سال ۱۹۲۲ تحت فرمانروایی انگلستان فلسطین نامیده شد استفاده می‌کرد.

عرب‌ های تحصیل‌ کرده از عبارت فلسطین برای اشاره به کل فلسطین یا بیت‌ المقدس سنجاق یا تنها برای اشاره به منطقهٔ اطراف راملا استفاده میکردند سلطان عثمانی در سال ۱۸۷۶ در پاسخ به درخواست خاخام ژوزف نانتونک برای صدور اجازه اسکان یهودیان ضمن منع مهاجرت گسترده به فلسطین گفت تقریبا تمام سرزمین‌های فلسطین اشغال شده و استقلالی که نانتونک به دنبال آن است با اصول اجرایی کشور در تعارض است و پس از آن نیز دولت عثمانی در سال‌های ۱۸۸۴ ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ احکامی علیه اسکان انبوه یهودیان صادر کرد.

در سال ۱۸۸۲ شمار چشم گیری از یهودیان شروع به هجرت به سرزمین مقدس کردند و مزارع جمعی کیبوتس ایجاد کرده و سرانجام حومه تل آویو را صحرا چت در سال ۱۹۰۹ به وجود آوردند که بعد ها در سال ۱۹۲۱ تبدیل به یک شهر شد.

میهن چت
چت روم میهن چت – ریحان چتغزل چت

شمار یهودیان فلسطین که در سال ۱۷۰۰ تنها ۷٬۰۰۰ نفر بود تا سال ۱۹۰۰ به ۶۰٬۰۰۰ نفر رسید جمعیت کل فلسطین در این سال ۵۰۰٬۰۰۰ نفر بود که این امر به عقیده کارپات حاکی از آن است که سیاست عثمانی مبنی بر اجازه به افراد برای مهاجرت و اسکان، و هم‌ زمان ممانعت از مهاجرت گروه‌ های انبوه با موفقیت همراه بوده‌است.

حکمرانی عثمانی بر منطقه تا زمان جنگ عظیم جنگ جهانی اول یعنی زمانی که عثمانی از آلمان و متحدانش جانب داری کرد ادامه یافت. در طول جنگ جهانی اول هم‌زمان با فروپاشی امپراتوری عثمانی بریتانیا عثمانی را از بیشتر این مناطق به عقب راند. با پایان امپراتوری عثمانی شمار یهودیان فلسطین به ۵۵٬۰۰۰ نفر کاهش یافت.

http://mihanw.ir/

جهت ورود به صحرا چت از لینک زیر یا فرم سمت راست صفحه با وارد کردن نام کاربری میتوانید وارد شوید و به جمع ما اضافه شوید.

چت روم فارسی